"CARSIUM" HÂRȘOVA

Istoria muzeului. Este ilustrată pe două panouri amplasate pe peretele din stânga din prima sală. Muzeul de la Hârşova a fost organizat de învăţătorul Vasile Cotovu, fiul lui Ioan Cotovu, întemeietorul şcolii de stat din oraş, în primii ani ai secolului al 20-lea, în clădirea vechii şcoli. A reprezentat strădania dascălului, a copiilor şi locuitorilor oraşului, care au adunat de-a lungul timpului fragmente de inscripţii, vase şi fragmente, monede, tablouri, roci, costume populare, toate reunite în cadrul muzeului. La 1 mai 1904, aflată într-un voiaj pe Dunăre, Familia Regală a vizitat şcoala şi cu acest prilej a avut loc şi inaugurarea muzeului. La 1 august 1911 ziarul  Dobrogea nouă nota că acesta se dezvoltă şi tinde să devină treptat un bogat muzău al întregei Dobroge. Aici găseşte Vasile Pârvan fragmentul din piatra de fundare a castrului împreună cu alte inscripţii. În anii primului război mondial muzeul este distrus în  cea mai mare parte. În ianuarie 1921 „Muzeul Regional Hârşova” este redeschis în locuinţa proprie a fondatorului, dar adevărata inaugurare se va face, la 29 mai 1926 în prezenţa Regelui Ferdinand şi a Reginei Maria. Din anul 1987, ca urmare a creşterii fondului de materiale adunate, cu sprijinul autorităților locale, s-a organizat „Expoziţia arheologică a oraşului”, înzestrată, în 1990, cu vitrine corespunzătoare prin bunăvoinţa Muzeului de Istorie a României Bucureşti. În aprilie 2000, Consiliul local pune la dispoziţia MINA Constanţa imobilul actual în scopul deschiderii muzeului. În 2005 s-a amenajat expoziția care ilustrează istoria localității în ultimile șapte milenii. La 23 aprilie 2006, Regele Mihai și Regina Ana au inaugurat Muzeul „Carsium” Hârșova, cum atestă și placa de marmură de pe clădire, dezvelită cu acest prilej.

Sala 1: Epoca neolitică. Piesele expuse au fost descoperite în așezarea neolitică de la Hârșova – tell, aflată în partea de sud-est a localității, pe malul Dunării. Pe peretele din fața intrării sunt trei vitrine cu unelte specifice epocii neolitice (mileniile 5 – 4 a. Chr.): vitrina din stânga prezintă unelte din silex (fragmente de lame), iar următoarea vitrină conține o gamă variată de unelte din os folosite pentru perforat, răzuit, șlefuit sau pentru cultivarea primitivă a pământului. Vitrina orizontală de jos adăpostește obiecte diverse din piatră sau lut cum ar fi: greutăți din lut pentru războaiele de țesut verticale, rășnițe de mână, ancore de barcă, fragmente de topoare și ciocane din piatră, greutăți pentru fus. Pe peretele din spate se află o vitrină cu vase din ceramică. În stânga acesteia, pe perete, se găsește o vitrină cu harpoane din os de cerb, folosite pentru pescuit, și vârfuri de săgeată din silex. Deasupra vitrinelor se găsesc ilustrații din timpul cercetărilor arheologice.

Sala 2: Epoca neolitică. La intrarea în sală, pe dreapta, jos, se află expus un ,,altar” recuperat dintr-o clădire de cult. Deasupra altarului se găsește o vitrină cu obiecte de podoabă confecționate din oase de animale. Mai important este un colier din astragale de oaie cu semne liniare pe suprafața lor și urme de vopsea roșie. În stânga este o vitrină mare cu vase descoperite în așezarea neolitică de la Hârșova (perioada culturii Gumelnița). Deosebite sunt vasele pictate cu grafit. În continuare, sunt expuse, la vedere, vase de mari dimensiuni destinate păstrării proviziilor. Deasupra lor se află un panou pe care se regăsesc desenul unui mormânt din epocă și imaginea unui ceremonial descoperit în așezarea de la Hârșova: sacrificarea unui membru de familie, copil de regulă, în momentul construirii unei locuințe (cel sacrificat este un ,,dar” făcut zeității pentru a asigura bunăvoința acesteia). Pe partea stângă a sălii se află o vitrină cu obiecte rituale descoperite în așezare: fragmente de reprezentări umane (figurine), altare mici din lut, un suport de vas cu reprezentarea capului unei broaște țestoase și un fluier zoomorf din lut. Spre dreapta, o vitrină orizontală mare prezintă capace și suporți de vase precum și fragmente de vase pictate cu grafit ori incizate și decorate cu pastă albă sau roșie. Deasupra se află un panou pe care sunt reprezentate tipuri de locuințe descoperite. Unele sunt de dimensiuni mari. Podeaua poate fi acoperită cu bârne din lemn. Majoritatea au pereții făcuți din nuiele împletite, lipite cu pământ pe ambele părți. Cel mai probabil pereții exteriori erau ornamentați cu motive geometrice sau liniare. O vitrină din partea dreaptă conține câteva vase mari (platouri) folosite pentru servirea meselor comune. Deasupra vitrinelor sunt imagini din timpul săpăturilor arheologice.

Sala 3: Epocile bronzului și a fierului. Ilustrează evoluția comunităților umane din epoca bronzului și epoca fierului. Pe un panou aflat pe peretele din stânga este ilustrată difuziunea culturilor celor două epoci istorice în acest spațiu și câteva descoperiri semnificative (vase din ceramică găsite la Hârșova). Pe partea dreaptă și sub panou sunt vitrine cu materiale ceramice de factură getică descoperite în 1987 în așezarea ,,La Moară” de la Hârșova. Toate sunt expuse în stare fragmentară, așa cum au fost recuperate. Pe partea stângă o vitrină este dedicată ,,ceșcuțelor getice” (cățui sau afumători), utilizate, de fapt, pentru iluminat. Pe perete se află o vitrină cu fragmente de vase din epoca bronzului descoperite în zona ,,La lac”. Spre dreapta, într-o vitrină mare, sunt expuse vase din toate epocile: epoca bronzului, a fierului (Halstatt) și vase getice din epoca romană.

Deasupra vitrinei cu fragmente ceramice din epoca bronzului, se prezintă inscripția inaugurală a castrului de piatră de la Hârșova (Carsium), reîntregită și publicată de Vasile Pârvan, care atestă construirea fortificației din piatră în anul 103 în timpul împăratului Traian.

Sala 4: Epoca romană. Prima vitrină pe stânga este dedicată unor materiale din piatră care provin de la Carsium: o statuetă cu imaginea unui ,,colonist” african; un capitel ionic și un vas tipic, executat în calcar de bună calitate. Mai departe, într-o vitrină orizontală, sunt expuse câteva tipuri de opaițe descoperite local. Sub această vitrină sunt expuse fragmente de cărămizi și țigle romane cu ștampilele unităților militare care au staționat la Carsium: Ala Flavia, Legiunea 1 Italica, Classis Flavia Moesica. În dreapta, într-o vitrină pe perete sunt câteva vase ceramice descoperite la Hârșova și provenite din Pergam, Germania, Pannonia, Moesia. Sus pe un panou, sunt prezentate câteva imagini cu obiecte deosebite descoperite în criptele cercetate în 1987-1988 (bijuterii și podoabe, vase din sticlă și ceramică, alte obiecte depuse ritual). Pe peretele din fața intrării în sală se află două vitrine mari cu amfore și fragmente de amfore (descoperite în așezarea ,,La Moară”), care ilustrează intensa activitate economică de schimb din Carsium cu centrele de producție pontice sau mediteraneene. Ultima vitrină din sală este dedicată descoperirilor monetare din epoca romană: monede din bronz datate în perioada secolelor 2 – 5 p.Chr., majoritatea descoperite întâmplător. Înainte de a părări sala, pe peretele din dreapta ieșirii se află un panou care explică cum a evoluat numele localității (Carsium) în izvoarele antice de la Ptolemeu, din secolul al 2-lea a.Chr., până la Constantin al 10-lea Porfirogenetul, în secolul al 10-lea.

Sala 5: Epoca romană. Începe cu o vitrină de perete cu obiecte mici descoperite în așezarea de ,,La Moară”: greutăți pentru plasele de pescuit, ,,fusaiole” și gresii pentru ascuțit unelte. Jos se află un vas din lut de formă alungită, din perioada secolelor 4 – 6 p.Chr., cu gura largă și torțile orizontale. Pe holul de la intrarea secundară se află expuse fragmente de rășnițe recuperate din excavațiile întâmplătoare. O vitrină de perete conține mai multe ulcioare și cănițe, de secol 2 – 4 p.Chr., descoperite în morminte.

Sala 6: Epoca romană. Pe dreapta, jos, sunt înșirate mai multe tegule funerare. Deasupra, într-o vitrină se află mai multe căni, cănițe și ulcioare provenind din mormintele descoperite la Carsium. Pe același perete, o vitrină înaltă adăpostește mărturii ale credințelor religioase: un fragment dintr-un relief mithraic (dedicat zeului Mithras), iar în partea centrală un fragment dintr-un vas mai mare destinat păstrării aghiazmei pe care se află scris cu vopsea roșie numele prescurtat al lui Christos (X și P). Sub acestea se află o ștampilă creștină, o linguriță pentru sfânta împărtășanie și o ancoră de barcă cu simboluri creștine. Pe partea stângă a sălii sunt prezentate următoarele: cărămizi folosite ca materiale de construcție; o vitrină cu cîteva obiecte de podoabă (cercei, fragmente de brățări, ace de păr, fibule etc.) și o vitrină orizontală în care sunt expuse vase din ceramică descoperite în morminte, un fragment de vas folosit de militari pentru prepararea hranei, un fragment de cărămidă de țintar. Câteva panouri tematice ușurează înțelegerea rolului și importanței materialelor expuse.

Sala 7: Epocile medievală și modernă. Ilustrează evoluția comunității locale în perioada secolelor 9 – 19. Pe stânga se află o vitrină cu materiale ceramice din această perioadă. Urmează o vitrină mică cu piese deosebite: câteva bombarde, aplice, vârfuri de săgeți și monede otomane. Ultima vitrină de pe această parte conține vase din metal: garnitură de vase armenești din aramă argintată și vase turcești din aramă și aluminiu. Un panou ilustrat prezintă imaginea cetății pe una din stampele datate în anul 1826 și resturile de ziduri din cetatea de astăzi. Pe celălalt perete se află o vitrină înaltă cu vase din epoca medievală și modernă. O vitrină aplicată pe perete conține mai multe pipe de proveniență otomană. Deasupra se află un panou care descrie cetatea în secolul al 17-lea, așa cum a fost văzută de călătorul turc Evlia Celebi: o cetate puternică apărată de un zid de trei mii de pași, cu 17 geamii, o baie joasă, un bazar și 1600 de case. Importantă este imaginea unei geamii păstrată în calcar, cel mai probabil este o piatră de fundare a edificiului.

Curtea muzeului. Conține un mic lapidarium unde sunt expuse piese din piatră și marmură. Pe dreapta și pe stânga sunt mai multe fragmente de coloane, capiteluri, frize. Un relief funerar este dedicat familiei Eutikes, greci romanizați, care au trăit aici. Doi lei din piatră ar putea face parte din tronul zeiței Cybele, singura zeitate care este înfățișată în prezența acestor animale. În spatele aleii principale sunt mai multe coloane din marmură, un prag de poartă și câteva fragmente de stâlpi miliari. Toate acestea fac dovada nivelului de dezvoltare la care a ajuns localitatea în epoca romană. Cele mai multe au origine necunoscută. Au fost descoperite atunci când s-a construit orașul modern (sfârșitul secolului al 19-lea, începutul secolului al 20-lea).

Material redactat de către cercetător Nicolae Constantin, responsabil tehnic pentru Muzeul „Carsium” Hârșova, în cadrul proiectului ArheoTACT

The Museum’s history. The Museum in Hârșova was organized by teacher Vasile Cotovu, in the early years of the 20th century, in the old school building. It represents the effort of the teacher, of the children and of the inhabitants of the city, who have gathered over the years fragments of inscriptions, pots and shards, coins, paintings, rocks, folk costumes, all brought together in the museum. On May 1, 1904, in a voyage on the river Danube, the Royal family has visited the school and on this occasion the inauguration of the museum took place. On 1 August 1911 Dobrogea nouă (New Dobruja) newspaper noted that it develops gradually and tends to become a rich museum of the entire Dobruja. Thus, the museum rapidly attracts the attention of the specialists. It was here that Vasile Pârvan found the foundation stone fragment of the castrum along with other inscriptions that he publishes, and the geologist I. Simionescu, President of the Romanian Academy, indicates in the museum a valuable collection of rocks which he also publishes. During the First World War the museum was almost all destroyed and its heritage was lost. In January 1921 the “Regional Museum Hârșova” is re-opened in the house of the founder, but the real inauguration will be made on 29 May 1926 in the presence of King Ferdinand and Queen Maria. In 1987, due to the extension of the materials gathered, with the support of local authorities, “the City’s Archaeological Exhibition” was organized, in 1990, equipped with appropriate showcases with the kindness of the Museum of Romanian History in Bucharest, which carried out extensive research work at Hârşova. In April 2000, the Local Council makes available the current building for the Museum of National History and Archaeology in Constanţa, with the aim of opening the museum. In 2005 the exhibition that illustrates the history of the locality in the last seven centuries was arranged. On 23 April 2006, King Michael and Queen Anna have inaugurated the “Casium” Museum Hârșova, as shown on the marble plaque on the building, unveiled with this occasion.

Hall I Neolithic. The exhibits displayed in the first two halls were discovered in the Neolithic settlement from Hârșova (tell). It is located in the South-eastern part of the town, on the margins of the Danube. On the wall in front of the entrance three showcases with tools specific to the Neolithic era (5th-4th millennium B.C.) are found. The first showcase from the left represents tools from silex (blade fragments), and the next showcase contains a wide range of bone tools, used for puncturing, scraping, polishing or for primitive cultivation of land. The horizontal showcase on the bottom shelters different objects made of stone or clay with particular values such as: clay weights for vertical looms (weighs which are attached to yarns to keep them stretched in a vertical plane, while others pass through them horizontally), hand mills, boat anchors, fragments of stone hammers and axes, weights for spindle (spindle whorl). On the back wall there is a showcase with ceramic pots. To the left of it, before leaving the room, there is a showcase with harpoons made of stag bones, used for fishing, and arrowheads made of silex. Panels that illustrate activities specific to the prehistoric man complete the picture on the evolution of civilization of this historical era.

Hall II Neolithic. Upon entering the room, on the right-bottom side, an “altar” recovered from a worship building is exposed. Above the altar there is a showcase with objects of adornment made of animal bones. More importantly there is a necklace of sheep astragalus with linear signs on their surface and traces of red paint. On the left there is a large showcase with pots found in the Neolithic settlement from Hârșova. It illustrates the evolution of ceramic crafting in the Gumelnița Culture period; shapes, sizes and decorations are very varied. Remarkable are the dishes painted with graphite. Further ahead on the left, on display, larger pots intended for preserving supplies are exhibited. Above them there is a panel on which the drawing of a tomb from the era can be found, and with it the image of a ceremonial discovered, exceptionally, in the settlement from Hârșova: the slaughter of a family member, usually a child, at the moment of construction of a home or during the arrangement of the fireplace inside it. On the left side of the hall, there is a showcase with objects used for rituals, discovered in the settlement: fragments representing humans (figurines), small clay altars. Particularly important are two pieces displayed: a pot support representing the head of a turtle and zoomorphic clay whistle. Next, to the right, a large horizontal showcase displaying lids and dish bases as well as fragments of dishes painted with graphite or incised and decorated with white or red paste can be observed. Above there is a panel on which the types of the homes discovered are represented. Most have walls made from braided twigs glued on both sides with soil. Most likely, as some findings indicate, the exterior walls were decorated with geometrical or linear motives, similar to the ones from the ceramic dishes. A showcase from the right part contains some large dishes (trays) used for serving food. Above the showcases, images from the archaeological digs are found: archaeologists and students during their activities.

Hall III Metal Age. The hall illustrates the evolution of human communities from the Bronze Age and the two Iron Ages. The panel found on the left wall illustrates the diffusion of cultures of the three historical ages in this space and some significant discoveries (ceramic pots found at Hârșova in older digs). On the right side and under the panel we find showcases with ceramic materials of Getae origin discovered in the settlement “La Moară” from Hârșova in 1987. All of them are displayed in fragmentary condition, as they were recovered after machinery destroyed the settlement. On the left side there is a showcase dedicated to “Getae cups” (smudges or smokers, as they are known), used, actually, for illumination. Further on the wall there is a showcase with fragments of pots from the Bronze Age discovered in the eastern part of the town, in the area “La Lac”. In the front, before leaving the hall, in a large showcase, pottery from all eras is exhibited: Bronze Age, a cup from the first period of the Iron Age (Hallstatt) and Getae pottery from the Roman age.

On a panel, above the showcase with fragments of pottery from the Bronze Age, the inaugural inscription of the stone castrum from Hârșova (Carsium) is presented, reunited and published by Vasile Pârvan, attesting the forts and stone buildings in the year 103 during the Emperor Trajan.

Hall IV Roman Age. The first showcase at the entrance of the hall, on the left, is dedicated to some stone materials from Carsium: a statuette with the image of an African “colonist”, an ionic capital and a typical dish, made of high quality limestone. Further, in a horizontal case, on the wall some types of oil lamps (luminaries) discovered in Hârșova are exhibited. Under this showcase fragments of Roman bricks and tiles with the stamp of the military units that camped at Carsium are exhibited: Ala Flavia, Legio I Italica, Classis Flavia Moesica. On the right, in a showcase on the wall, there are some ceramic pots, “imports” discovered at Hârșova. These come from the most remote ceramic centres of the Roman Empire (Pergamon, Germania, Pannonia, and Moesia). Up, on a panel some images with special objects discovered in the graves researched in 1987-1988 are displayed. A panel on the opposite wall presents other types of artefacts found in Carsium. On the north wall (in front of the entry in the hall) there are two large showcases with amphorae and fragments of amphorae. The last showcase from the hall is dedicated to numismatic discoveries from the Roman age. Bronze coins dated in the 2nd-5th century A.D. are exposed. Most of them are random findings and come from the surrounding territory. Before leaving the hall, on the right side of the exit there is a panel that explains how the name of the town (Carsium) evolved in the ancient sources from Ptolemy, in the 2-nd century A.D., up to Constantine X Porphyrogennetos, in the 10th century A.D.

Hall V Roman Age. The hall starts with a narrow crossing lane which includes a wall showcase with small objects found, mostly, in “La Moară” settlement: weights for fishing nets, “spindle whorl” and tiles used to sharpen cutting tools. On the bottom there is a clay pot of elongated shape from the period of the 4th-5th century A.D. with wide holes and horizontal handles. On the lobby from the secondary entrance several fragments of mills recovered from accidental excavations are displayed on a panoply. A wall showcase contains several pitchers and cups, dated in the 2nd-4th century A.D., discovered in the Carsium tombs.

Hall VI Roman Age. On the right, bottom part, more funeral clay tiles are listed.  Above, in a showcase several jugs are placed: cups and pitchers coming from the tombs in Carsium. Further on, on the same wall, a high showcase houses the testimonials of religious beliefs: a fragment of a mithraic relief (dedicated to the god Mithras) and a fragment from a large pot made for keeping holy water on which with red paint the abbreviated name of Christ was written (X and P). Under these there is a Christian seal, a teaspoon for the Holy Communion and a boat anchor with Christian symbols. On the left side of the hall the following are present: bricks used as construction materials, a showcase with some adornments objects (earrings, fragments of bracelets, hair pins, fibulas, etc.) and a large horizontal showcase in which ceramic pottery discovered in tombs is exposed, along a fragment of vase (mortaria) used by the military for food preparation, a fragment of brick with a game on its surface (Nine Men’s Morris). Some thematic panels make it easy to understand the purpose and importance of the exhibited materials.

Hall VII Medieval and Modern Age. The hall illustrates the evolution of local communities in the period of the 9th -19th century. On the left there is a showcase with ceramic materials from this period. Next there is a small showcase with special objects: some bombards, plaques, arrowheads and Ottoman coins. The last showcase on this side contains metal dishes: silvered bronze Armenian dishes and bronze and aluminium Turkish vessels. An illustrated panel presents the image of the fortress on one of the plates dated from the year 1826 and wall ruins from the fortress today. On the other wall there is a high showcase with pottery from the Medieval and Modern Age. A showcase on the wall contains several pipes of Ottoman origin. Some of them were made in local workshops; others bear the stamp of workshops from the Ottoman Empire. Above there is a panel that describes the fortress in the 17th century, as seen by the Turkish traveller Evliâ Celebi: a strong fortress defended by a wall of three thousand steps, with 17 mosques, a low bathroom, a bazaar and one thousand six hundred houses. Some stone discoveries complete the inventory of the hall. The most important object is the image in limestone of a mosque, most likely the foundation stone of the building.

In the court of the museum there is a small lapidarium where stone/marble discoveries are exposed. On the right and on the left there are several fragments of columns, capitals, friezes. The most valuable are those in marble. A funeral relief is dedicated to Eutikes family, Romans with Greek origin, who lived here. The image of two stone lions may have played the role of a throne for the goddess Cybele (great mother of the gods), the only deity represented in the presence of these animals.  Behind the main alley there are several marble columns, a threshold gate and some fragments of military pillars (Roman mile markers). All these prove the level of development reached by the town in Roman times. Most have unknown origin. They were discovered when the modern city was build (late 19th century, early 20th century).

Material drafted by researcher Nicolae Constantin, technical responsible of “Carsium” Museum Hârșova, within the project ArheoTACT