ECHIPA PROIECTULUI

ECHIPA PROIECTULUI

Echipa proiectului este compusă din 12 persoane (6 membri permanenți și 6 membri cu activități punctuale timp de 6 luni), membrii echipei aparținând deopotrivă aplicantului MINA Constanța, cât și partenerilor ANR – filiala Tulcea Constanța și Muzeul de Arheologie „Callatis” Mangalia.

  1. Manager de proiect: Aurel MOTOTOLEA (Delia CORNEA 01 decembrie 2016 – 30 aprilie 2017)

Organizează, implementează și ține evidența activităților proiectului;

Organizează, ține evidența și supervizează respectarea procedurilor de achiziții, precum și managementul resurselor financiare;

Inițiază acțiuni pentru îmbunătățirea implementării proiectului, în concordanță cu rezultatele evaluării interne

Asigură relația cu instituția finanțatoare și cu subcontractorii

Elaborează, împreună cu asistentul de manager și responabilul financiar, rapoartele de progres și raportul final al proiectului

Calificări: experiență în implementarea proiectelor (implicat în 7 proiecte cu finanțare națională sau europeană), putere de decizie, expertiză științifică

  1. Asistentul de manager: Cătălin COJOCARU

Pregătește / centralizează documentele solicitate de instituția finanțatoare sau media, asigură vizibilitatea proiectului

Participă la organizarea de evenimente în cadrul proiectului

Contribuie la elaborarea textelor informaționale și de prezentare

Elaborează, împreună cu managerul și responabilul financiar, rapoartele de progres și raportul final al proiectului

Calificări: experiență în implementarea proiectelor, expertiză științifică și financiară

  1. Responsabil financiar: Adrian FILIP

Asigură gestionarea resurselor financiare, fluxul de numerar în cadrul proiectului, plăți și orice alte operațiuni financiare necesare

Elaborează rapoartele de progres (partea financiară), precum și Raportul financiar final

Calificări: expertiză financiară (șef contabil al MINAC), experiență în implementarea proiectelor, abilități PC

  1. Responsabil pentru aspect tehnice: Andreea ANDREI (MINAC) și Cornel DUMITRAȘCU (ANR – filiala Tulcea – Constanța)

Participă la implementarea activităților, ca și la elaborarea textelor informative, ghidurilor de muzeu și a catalogului istoric

Asigură relația cu grupurile de beneficiari

Participă la organizarea de evenimente (conferințe de presă, ateliere de lucru etc.)

Calificări: expertiză științifică, experiență în implementarea proiectelor culturale.

  1. Responsabil partener: Iulian IOVA (președinte ANR – filiala Tulcea – Constanța
  2. Responsabil partener: Tatiana ODOBESCU (manager Muzeul de Arheologie „Callatis” Mangalia)

Ambii asigură relația cu aplicantul și furnizează documentația necesarp, precum și support ethnic

Supervizează implementarea infrastructurii tehnice în muzeu

Participă la instruirea personalului specializat

Participă la toate evenimentele și activitățile

  1. Responsabili delegați în teritoriu: Ioana BRĂTULESCU – ghid (Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța), Mariana PETRUȚ – responsabil tehnic (Muzeul Tropaeum Traiani Adamclisi), Georgică STAN / Dumitru BUZATU – responsabil tehnic (Complexul arheologic Histria), Nicolae CONSTANTIN – responsabil tehnic (Muzeul Carsium Hârșova), Ana Olivia ROTARU – responsabil tehnic (Muzeul Axiopolis Cernavodă)

Supervizează implementarea infrastructurii tehnice în muzeele respective

Participă la instruirea specifică

Asigură ghidaj specializat pentru grupurile – țintă