PARTENERI PROIECT

PARTENERI PROIECT

Asociația Nevăzătorilor din România – filiala Tulcea – Constanța

Asociația a fost înființată în data de 1 februarie 1961, având la acel moment titulatura de „filiala Dobrogea”. Denumirea a fost schimbată la începutul anilor ’90 cu cea actuală. Asociația are, pentru buna desfășurare și dezvoltare a activităților, propriile sedii în Constanța și Tulcea. Este recunoscută ca organizație reprezentativă a persoanelor cu deficiențe de vedere de către autoritățile publice românești și de către organizațiile internaționale.

Obiectivele asociației sunt următoarele:

  • Identificarea persoanelor cu deficiențe de vedere din arealul județelor Constanța și Tulcea
  • Orientare și sprijin în vederea școlarizării
  • Sprijin în vederea angajării
  • Organizare de cluburi, librării, arhive de sunet, grupuri artistice, concursuri culturale, excursii, activități recreative și distractive
  • Organizare de cursuri de inițiere în domeniul PC cu voce sintetică, cursuri de masaj și reflex-terapie, cursuri de limbi străine, dans și activități gospodărești
  • Prin colaborări, asistență în probleme juridice, medicale și spiritual
  • Reprezentare în relația cu autoritățile
  • Consiliere în diferite domenii, precum dezvoltare profesională, dezvoltare personal
  • Achiziția de dispozitive și aparatură specifice

În general, se dorește ca poziția persoanelor cu deficiențe de vedere să nu fie ignorată de societatea civilă și să poată participa pe deplin în societate, bucurându-se de respectul celorlalte persoane. Aceste persoane au astfel posibilitatea de a fi cunoscute pentru propriile talente, capacități mentale și fizice.

Complexul Cultural „Callatis” Mangalia

Cea mai atractivă secțiune a Complexului Cultural „Callatis” Mangalia este muzeul de arheologie, fondat în 1959, inițial ca un departament al Muzeului de Arheologie din Constanța. După 1990 această instituție culturală a devenit instituție de sine-stătătoare, iar în 1994 muzeul a fost inaugurat în forma actuală.

Muzeul de Arheologie „Callatis”  Mangalia este o instituţie publică de cultură aflată în serviciul societăţii, care colecţionează, conservă, cercetează, restaurează, comunică şi expune, în scopul cunoaşterii, educării şi recreării, mărturii materiale şi spirituale ale existenţei şi evoluţiei comunităţilor umane din zona Mangaliei, din perioadele: neolitică, greacă, romană şi romano-bizantină.

Muzeul de Arheologie „Callatis” Mangalia pune la dispoziţia publicului vizitator o variată ofertă culturală, începând cu exponatele aflate în expoziţia muzeului şi terminând cu monumentele arheologice aflate în zona municipiului Mangalia. Astfel, în expoziţia de bază a muzeului, publicul vizitator poate remarca numeroase fragmente arhitectonice, vase ceramice, opaiţe, apeducte, statuete de tip Tanagra, vase din sticlă, stele funerare, inscripţii, reprezentări ale unor divinităţi, podoabe, bijuterii, monede, obiecte din metal etc.

Intrând în muzeu, vizitatorii mai pot vedea vestitul mormânt cu papirus datând din secolul IV a.Chr., cercetat în anul 1959, restaurat şi conservat în cadrul expoziţiei de bază a muzeului. Mormântul fusese acoperit cu trei lespezi de piatră, iar în interiorul său a fost descoperit un papirus scris în limba greacă. Papirusul reprezintă cel mai vechi document din ţara noastră. Mormântul era înconjurat de un ring de piatră care se poate observa şi astăzi.

Această bogăție și diversitate a obiectelor de patrimoniu este valorificată prin numeroase proiecte culturale în care instituția este parteneră.

LIONS Club Constanţa (activități de voluntariat)

Este o organizaţie neguvernamentală, democratică, non-profit, necondiţionată politic sau religios. Scopul asociaţiei este pur filantropic şi altruist. Toţi membrii clubului activează ca voluntari, nefiind retribuiţi. De 100 ani, prin peste 46.000 de Cluburi LIONS, cu aproximativ 1,5 milioane de membri în 210 ţări din toată lumea, „leii” sunt implicaţi în proiecte importante în comunităţile locale. LIONS reprezinta abrevierea cuvintelor “Liberty, Intelligence, Our Nations Safety” (Libertatea si inteligența reprezintă siguranța națiunilor noastre), deviza asociației fiind: We Serve (Noi servim). În 25 ani de activitate, LIONS Club Constanţa a susţinut numeroase proiecte in comunitate, cu prioritate în domeniile sănătate, mediu şi educaţie.