ACCESUL LA ISTORIE PENTRU PERSOANELE CU DIZABILITĂȚI VIZUALE

DESPRE PROIECT

Proiectul este finanțat de Fundația Orange în cadrul programului “Lumea prin Culoare si Sunet”

În România, politicile educaționale și culturale referitoare la accesul egal la cultură al persoanelor cu deficiențe de vedere a fost limitat la o serie de inițiative implementate în câteva orașe din țară, dar preponderent în București.

În Dobrogea nu există până în prezent instituție muzeală care să fie dotată cu facilități care permit persoanelor cu deficiențe de vedere interacțiunea directă cu patrimoniul cultural, deși în întreg județul Constanța există 1937 persoane înregistrate cu deficiențe de vedere, dintre care un procentaj semnificativ (37%) reprezentândul tinerii și copiii.

Găzduind un patrimoniu cultural neprețuit, nici măcar unul din cele 6 muzee de arheologie ale județului (din Constanța, Mangalia, Histria, Adamclisi, Cernavodă, Hârșova) nu dispune de aranjamente adecvate (căi direcționale, dispozitive audio, materiale informative scrise în Braille) care să permit astfel acestui public – țintă să vină în contact cu aceste comori culturale valoroase. Mai mult, rolul educațional al muzeului nu poate fi îndeplinit pentru această categorie de public, din cauza lipsei acestor facilități tehnice, a materialelor informative, a programelor educaționale, iar personalul specializat al muzeului (ghizi, curatori) nu are pregătirea corespunzătoare pentru a lucra cu persoane cu deficiențe de vedere.

De aceea Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța (în continuare MINAC), în parteneriat cu Asociația Nevăzătorilor din România – filiala Tulcea – Constanța și Muzeul de Arheologie Callatis Mangalia, prezintă un proiect-pilot pentru această regiune, pentru a facilita accesul la patrimoniu al acestei categorii de public. Deși proiectul va fi dezvoltat pe parcursul unui singur an, colaborarea dintre instituțiile partenere menționate mai sus, precum și sprijinul acordat de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecție Constanța va permite implementarea unei politici culturale coerente în următorii ani, pentru a satisface nevoile culturale reale ale acestui grup țintă.

Scopul proiectului este de a facilita accesul la patrimoniul istoric și arheologic din Dobrogea pentru persoanele cu deficiențe de vedere prin creșterea vizibilității nevoilor lor culturale și educaționale. Dezvoltat pe baza unui parteneriat durabil între entitățile juridice mai sus menționate, va implementa în muzee o infrastructura specific necesităților grupului vizat, va permite un contact direct cu exponatele și bunurile culturale și va oferi copiilor cu deficiențe de vedere șansa de a participa efectiv la activitățile educaționale și culturale desfășurate de muzeele implicate.

Impactul proiectului cultural va fi unul important pentru întregul grup social reprezentat de acești oameni, prin implicarea activă a persoanelor cu deficiențe de vedere în activitățile culturale.

Fiind una dintre cele mai vechi și mai mari instituții culturale din țară, MINAC își desfășoară activitățile în regiunea de sud a Dobrogei, în principal prin siturile și muzeele din Constanța, Cernavodă, Adamclisi, Histria și Hârșova. Prin urmare, proiectul va fi dezvoltat în Regiunea de Dezvoltare Sud-Est și va include muzeele de arheologie din orașele mai sus menționate, alături de Muzeul de Arheologie Callatis Mangalia, partener în proiect.

De asemenea, pe baza protocolului de colaborare cu Asociația Nevăzătorilor din România, proiectul va beneficia de diseminarea la nivel național, urmând ca toate materialele promoționale să fie distribuite gratuit tuturor filialelor din România ale acesteia.

Obiective principale

1.Creșterea vizibilității nevoilor culturale ale publicului cu deficiențe de vedere prin creșterea gradului de conștientizare a comunității și a autorităților față de nevoile educaționale și culturale ale acestui grup țintă.

Acest obiectiv specific va fi realizat prin dezvoltarea unei campanii în mass-media pentru promovarea proiectului și a activităților acestuia (comunicate de presă, conferințe); inițierea unui program de voluntariat cultural pentru a ajuta persoanele cu deficiențe de vedere și familiile acestora, care vor include, de asemenea, formare pentru personalul celor 6 muzee; difuzarea la nivel local, regional și național a materialelor informative și promoționale, ca rezultat al proiectului.

2.Implementarea unei infrastructuri muzeale adecvate și crearea unor trasee turistice, special concepute pentru persoanele cu deficiențe de vedere.

Acest obiectiv va fi realizat prin implementarea, în toate cele 6 muzee implicate în proiect, a unei infrastructuri adecvate: rute marcate (covoare tactile), panouri, semne și etichete scrise în Braille, reprezentări embosate și modele sculptate de piese de patrimoniu. De asemenea, vor fi implementate noi tehnologii media (ghiduri audio etc.), împreună cu materiale informative, ghiduri și cataloage scrise în alfabet Braille.

3.Implementarea unui program educațional non-formal destinat persoanelor cu deficiențe de vedere (cu precădere copii și tineri, dar nu numai), care vor dobândi noi abilități și modalități de exprimare culturală și artistică, organizând un atelier de creație (restaurare ceramică) numit „Vibrația formelor”.

Beneficiari direcți

Având în vedere că în județul Constanța există în prezent 1937 de persoane cu deficiențe de vedere, din care un procent important (aproximativ 37%) este reprezentat de copii, putem estima că numărul beneficiarilor direcți ai acestui proiect se va ridica la aproximativ 3000 de persoane, inclusiv membrii familiilor și asistenții sociali. De asemenea, putem adăuga numărul de vizitatori cu deficiențe de vedere care vin anual în calitate de turiști din întreaga țară, precum și vizitatorii străini care fac parte din grupul țintă (între 300-500 persoane pe an în întreaga Dobroge).

Beneficiari indirecți

Specialiștii MINAC, precum și specialiștii instituțiilor partenere în proiect; voluntarii și angajații organizațiilor non-guvernamentale din județul Constanța care colaborează cu persoanele cu dizabilități de vedere; agențiile de turism care colaborează cu MINAC și care aduc anual mii de turiști din țară și străinătate pe tărâmul dobrogean.

Activități culturale în cadrul proiectului

Obiectiv specific 1: Creșterea vizibilității nevoilor culturale ale publicului cu deficiențe vizuale prin creșterea nivelului de conștientizare a comunității locale și regionale.

Urmărind îndeaproape obiectivul declarat, MINAC împreună cu partenerii din proiect și colaboratorii săi vor iniția un program cultural care va atrage atenția asupra nevoilor culturale ale persoanelor cu deficiențe de vedere. Această acțiune va fi realizată prin mijloace și modalități specifice, respectiv: a) campania de presă (comunicate de presă în presa scrisă, emisiuni radio și TV); b) întâlniri tematice în care vor fi discutate diferite probleme centrate pe nevoile grupului-țintă (2 conferințe de presă și 2 întâlniri cu voluntari); c) programul de instruire pentru voluntari în care atât curatorii din proiect, cât și voluntarii vor fi instruiți în tehnica de a trata persoanele cu deficiențe de vedere. Menționăm că Lions Club Constanța va asigura participarea în cadrul proiectului a 10 voluntari, care vor fi instruiți și implicați direct în lucrul cu persoanele cu deficiențe de vedere.

Obiectiv specific 2: Implementarea în toate cele 6 muzee a unei infrastructuri adecvate și crearea unor trasee turistice destinate persoanelor cu deficiențe de vedere.

Pentru atingerea acestui obiectiv specific, echipa de proiect va dezvolta o serie de activități, după cum urmează: a) achiziția și implementarea unei infrastructuri tehnice, adaptată nevoilor acestui grup țintă. Prin urmare, vor fi create trasee muzeale cu covoare tactile; semne, etichete și panouri de informații vor fi scrise în Braille, atât în limba română, cât și în limba engleză. b) tehnici media moderne cu programe audio pentru prezentarea muzeului vor fi achiziționate și vor fi disponibile pentru vizitatori: 3 calculatoare cu software adaptat (JAWS), care vor fi instalate la sediul central (Constanța), la Histria și Adamclisi; 12 ghiduri audio (câte două pentru fiecare muzeu), 14 tablete cu program audio, din care 2 tablete vor fi date ANR – filiala Tl-Cța). Pentru a permite și a facilita accesul digital la patrimoniul muzeului pentru un număr mai mare de vizitatori cu deficiențe de vedere (atât români cât și străini), se vor realiza ghiduri audio pentru fiecare dintre cele 6 locații incluse în proiect, care vor fi accesibile persoanele cu deficiențe de vedere prin simpla conectare la o platformă online sau pe site-ul muzeului. Astfel, se va realiza o aplicație menită să prezinte cele 6 muzee, inclusiv un ghid turistic, câteva fotografii de prezentare, informații audio despre orele de vizitare ale muzeului, contact, căi de acces la muzeu și altele; această aplicație va fi încărcată gratuit pe aplicația platforma izi.TRAVEL. Această aplicație este disponibilă și pentru iOS, Android și Windows (smartphone și desktop), are o interfață multilingvă, permite citirea codurilor QR sau selectarea numerică a exponatelor incluse, vizualizarea informațiilor de contact, orele de vizitare ale muzeului, permite accesarea paginilor web, Facebook, Twitter, Instagram și altele, direct din aplicație. Această componentă digitală, care poate fi descărcată gratuit pe telefon de către orice utilizator, va facilita accesul online al persoanelor cu deficiențe de vedere la patrimonial istorico-arheologic al muzeelor dobrogene, va crea noi legături între muzeu și beneficiari și va permite chiar crearea unei noi comunități online de vizitatori. Practic, orice vizitator al grupului țintă va putea descărca și beneficia, pe telefon sau tabletă, utilizând o conexiune simplă la Internet (Wi-Fi), informațiile incluse în program. De asemenea, toate computerele și tabletele care vor fi achiziționate vor include acest tur de prezentare audio și audio-video.

Mai mult, pentru că este un proiect-pilot pentru județul Constanța și singurul de până acum în regiunea Dobrogea, va fi necesar să se creeze un site dedicat proiectului, care să fie legat de site-ul MINAC și care va oferi oricărui utilizator online posibilitatea de a afla mai multe despre conținutul și desfășurarea proiectului cultural, despre instituțiile partenere și despre faptul că proiectul este finanțat de Fundația Orange. Site-ul web va include, de asemenea, o galerie foto, filme scurte de prezentare a principalelor activități (ateliere etc.) destinate persoanelor cu deficiențe de vedere. c) Pe lângă acestea, vor fi achiziționate și un scanner 3D, o imprimantă 3D și o imprimantă Braille (cu software-ul corespunzător Duxbury Braille Translator for Windows) pentru prezentarea materialelor (ghiduri, cataloage, reproduceri în carton embosat). După finalizarea proiectului, pe baza parteneriatului existent, imprimanta în Braille va fi plasată în custodia filialei dobrogene a ANR, care va fi utilizată pentru tipărirea materialelor necesare Asociației. Nu în ultimul rând, pentru a permite accesul direct al publicului cu deficiențe de vedere la patrimoniul cultural din Dobrogea, MINAC va contracta servicii pentru realizarea la scară de replici 3D a unor piese importante ale muzeului, spre a putea fi atinse de vizitatori.

Obiectiv specific 3: Implementarea unui program educativ non-formal, conceput pentru persoanele cu dizabilități de vedere, în scopul de a facilita apropierea acestora față de patrimoniul istorico-arheologic dobrogean.

Etape principale de realizat

Proiectul propus reprezintă un program cultural pilot, care va fi implementat în întreaga regiune Dobrogea, rezultând o ofertă culturală substanțial îmbunătățită pentru grupul țintă. Muzeele dobrogene de istorie și arheologie vor fi incluse în rețeaua de muzee care urmează politicile europene pentru un acces egal la cultură pentru persoanele cu deficiențe de vedere.

Ca repere majore, se va realiza o infrastructură muzeală adaptată și un program cultural multianual adresat publicului țintă. De asemenea, beneficiul principal al proiectului este reprezentat de îmbogățirea vieții culturale a persoanelor incluse în această categorie socială. Nu în ultimul rând, un alt beneficiu major constă în dezvoltarea unui program educațional pentru tinerii cu deficiențe vizuale, care vor fi încurajați să își dezvolte creativitatea și abilitățile artistice și vor fi îndrumați spre cunoaștere.

Sustenabilitate

Având în vedere că MINAC are propriile surse de venit, instituția are posibilitatea să continue proiectul, astfel:

a) Continuarea îmbunătățirii infrastructurii muzeale cu echipament adecvat la cel de-al doilea etaj al muzeului, în expoziția de bază, care în prezent se află în renovare și organizare;

b) Achiziționarea imprimantei Braille permite retipărirea periodică a materialelor informative și publicarea de noi materiale, distribuite gratuit sucursalelor din toată țara ale Asociației Nevăzătorilor din România;

c) În baza parteneriatului multianual cu ANR filiala Tulcea-Constanța și ANR București, MINAC va încuraja și facilita vizita, însoțită de ghidaj de specialitate, a grupurilor și persoanelor cu deficiențe de vedere;

d) MINAC va relua anual workshop-ul dedicat persoanelor cu deficiențe de vedere.

Rezultate

Rezultatele imediate care pot fi cuantificate vizează implementarea în muzee a unei structuri adaptate grupului țintă, care în prezent nu există, care va facilita accesul la patrimoniul cultural din Dobrogea pentru persoanele cu deficiențe de vedere.

Rezultate materiale:

 • 1200m de covor tactil montat în 3 muzee cu suprafață mare de expunere (Constanța, Histria, Adamclisi);
 • un website dedicat proiectului, precum și o aplicație gratuită pentru o vizită online a muzeelor disponibile pe platforma izi.TRAVEL și pe website-urile www.merglamare.ro  și www.constantaoldtown.com  (tur audio);
 • audio-ghiduri în toate cele 6 muzee implicate;
 • 3 stații de lucru (PC) cu soft cititor de text JAWS și 14 tablete ;
 • 6 ghiduri muzeale scrise în alfabet Braille;
 • 1 catalog prezentând patrimoniul dobrogean, realizat în tehnica cartonului embosat;
 • 8 reproduceri ale unor piese arheologice și 2 modele tactile la scară;
 • 1 expoziție temporară, reprezentativă pentru activitatea desfășurată în cadrul atelierului “Vibrația formelor”;
 • alte rezultate materiale sunt: materiale promoționale (6 bannere și roll-up-uri, 500 de pliante, flyere publicitare) și un film care prezintă proiectul, împreună cu o galerie foto.

Rezultate non-materiale:

Ca rezultate imediate, estimăm o creștere a numărulului anual de vizitatori cu deficiențe de vedere, în toate cele 6 muzee implicate în proiect (aproximativ 300 – 500 persoane)

Un alt rezultat direct al programului-proiect va fi stimularea interesului și a aptitudinilor artistice ale copiilor și tinerilor cu deficiențe de vedere, participând la atelierul organizat de MINAC în fiecare an (estimăm o cifră anuală de 20 de tineri participanți).

Nu în ultimul rând, un alt rezultat estimativ va fi reprezentat de creșterea și consolidarea capacității organizaționale a instituției solicitante și includerea acesteia în circuitul național și european de muzee adaptat nevoilor grupului țintă. Prin urmare, MINAC va putea beneficia în viitor de transferul de know-how cu instituții similare din întreaga lume.

Impact

Impact cultural: proiectul va oferi un acces facil, dar bine structurat la resursele culturale din Dobrogea, nu numai pentru utilizatorii grupului țintă din România, ci și pentru cei din Uniunea Europeană sau alte zone geografice, fapt care va conduce la creșterea numărului de date accesate.

 • Crearea unei infrastructuri muzeale și a unei infrastructuri media specifice, precum și realizarea unor ghiduri audio disponibile pe site-ul web al MINAC și al proiectului, precum și pe website-urile instituțiilor partenere, care vor garanta respectarea drepturilor fundamentale ale libertății de exprimare, precum și accesul liber și participarea la cultură și informare atât pentru utilizatorii grupului țintă, cât și pentru alți depozitari de resurse culturale (alte muzee, institute de cercetare etc.).
 • O creștere a numărului de vizite on-line (internauți), care poate fi evidențiată prin numărul logărilor înregistrate pe website-ul MINAC, precum și website-urile instituțiilor partenere;
 • O creștere a vizibilității muzeului în termeni culturali și științifici, dovedit prin invitarea la participare a MINAC în noi proiecte culturale, precum și diferite parteneriate.

Impact social: Proiectul va face vizibilă și va determina creșterea interesului comunității locale pentru problemele și dificultățile întâmpinate de grupul țintă, și deasemenea poate reprezenta un punct de plecare pentru activități culturale similare, în viitor.

Impact economic: O creștere a numărului de vizitatori anual, care va putea fi evidențiat prin numărul de bilete vândute.